Linda Sederholm

641

"Faktabaserade beslut är grunden för hållbar politik, och utbildning är grunden till pålitliga faktakunskaper. "

Jag är nybliven diplomingenjör inom kemi och jobbar nu som doktorsstuderande vid Aalto-universitetet. De viktigaste frågorna för mig är utbildning, social trygghet, och att de tjänster som lovats i lag också ska förverkligas. Med faktabaserat, pålitligt beslutsfattande bygger vi en både socialt och ekologiskt hållbar framtid.

Namn: Linda Sederholm
Födelseår: 1994
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Diplomingenjör
E-post: linda.p.sederholm@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En bra utbildning är grunden för ett samhälle där folket vet vad de röstar om. Alla skall kunna lita på att grundskolan förser dem med de grundläggande kunskaper man behöver i livet, och därtill ha möjligheten att utbilda sig vidare enligt sina egna styrkor och intressen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Grunderna för att alla kommuninvårnare skall må bra är att den sociala tryggheten förverkligas enligt vad som utlovats. Detta gäller såväl social- och hälsovårdstjänsterna, som en fungerande integrationspolitik och uppsökande ungdomsarbete. Dessa skall också fungera på alla de språk som lagen föreskriver. Tjänster som bara existerar på papper är inget värda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vi kan inte låna från framtiden i all oändlighet. Fakta är fakta oavsett vilka känslor de väcker, och fakta är att vi måste bli mer ekologiskt hållbara för att trygga vår egen framtid. Bland nycklarna till en hållbar framtid finns både miljövänligt resande, dvs fungerande kollektivtrafik och cykelmöjligheter, byggande i trä och i närhet till tjänster, och utveckling av näringslivet mot en mer resurssnål struktur, tex genom återanvändning och goda möjligheter till avfallssortering.

Läs mer i vårt valprogram ›