Camilla Sederholm

37

"Låt oss utveckla Grankulla miljöanpassat och trivsamt - vi ska bevara vår unika villastadskultur och natur även för kommande generationer"

Jag har som invånare på fyra olika adresser i staden följt Grankullas utveckling nu i mer än 40 år. Jag är en stor vän av naturen. Värderingar som är speciellt viktiga för mig är miljöhänsyn, jämställdhet och demokrati.
Jag förespråkar en måttlig befolkningstillväxt och en centrumplanering som skapar harmoni till de byggnader som redan existerar och stärker villastadens identitet. Istället för ormhus ser jag framför mig ett välplanerat litet "italienskt kvarter" på ett par hus i varma nyanser och i trä bakom Lafkan invid en smal gränd och Junghansskogen som officiell park, kanske förblir det här en dröm, vem vet.

Grankullas framgångsfaktorer är för mig, förutom förstås en en välskött ekonomi, vår unika villastad och kulturhistoria, fotgängarvänligheten och naturen "runt knuten", bra skolor och vårdtjänster, ett mångsidigt fritidsutbud av idrott och konstämnen i toppklass, ett öppet och tolerant samhällsklimat och förstås tåget nära "till stan". Allt det här tillsammans utgör förutsättningar för ett livskraftigt, självständigt och trivsamt Grankulla också för framtiden, där invånare i alla åldrar har det bra.

Till min egen familj hör min man och en 19 årig son och två vuxna flickor. Efter några kortare repriser bl.a utomlands, så har alla våra barn vuxit upp och gått i skola i Grankulla, idag har de alla satsat på företagsamhet inom kreativa branscher. Jag vill tro att Grankulla som uppväxtmiljö har inspirerat.

Jag har under hela mitt yrkesliv jobbat med hållbar utveckling, därav många år med nordiskt samarbete om hållbar konsumtion och produktion och cirkulär ekonomi. Under det senaste året har jag jobbat som specialskolgångs handledare i en lågstadieskola, i april har jag börjat som ny verksamhetsledare för förbundet Natur och Miljö. Idag är det min tur att också hjälpa min mamma som också bor i Grankulla med vardagssysslorna.

På fritiden tycker jag om att vistas i naturen. Jag joggar, skidar, åker snowboard, plockar bär och svamp och påtar i trädgården. Jag är åretrunt cyklist och ordförande för Grankulla miljöförening. Jag har nu suttit tre valperioder i stadsfullmäktige och är sedan april nyvald ordförande för samhällstekniska utskottet som behandlar markplaneringen, dimensioneringen för det som byggs i staden och mycket som handlar om stadens klimatmålsättningar. Till utbildningen är jag politces magister och yogalärare.

Namn: Camilla Sederholm
Födelseår: 1968
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Pol.mag., verksamhetsledare, hållbarhetsrådgivare
E-post: camilla.sederholm@kauniainen.fi
Tel: 0408452975
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Jag jobbar för att Grankulla ska vara föregångare på ekologisk hållbarhet i all samhällsplanering; i byggandet, främjande av stadsgrönska, grönområden och biologisk mångfald, transporter och våra offentliga kök.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill jobba för att invånare i alla åldrar får den service, hjälp och stöd som de behöver för att trivas och må bra. Grankulla har fungerande hälsovård, en stark hälsocentral, hög standard på skolor, dagvård, ungdomsverksamhet och service för seniorer. Staden har en stark och levande tvåspråkighet, ett inkluderande, empatiskt samhällsklimat och goda ekonomiska förutsättningar. De här styrkorna ska vi var måna om att bevara och vidareutveckla.
Speciellt viktigt är de förebyggande satsningarna; vi ska satsa på tillräckliga personresurser för att förebygga ohälsa och se naturen och stadsgrönskan som den hälsofrämjande faktor den är. Att planera för trivsamma förutsättningar till gång och cykelanvändning och att sätta miljö- och hälsoaspekterna i fokus då vi planerar nybyggen och renoveringar är också en del av det förebyggande hälsofrämjande arbetet.
Jag är sedan några år tillbaka volontär inom församlingens integrationsfrämjande arbete och är den bekant med stadens integrationsprocess gällande en kvotflykting familj i praktiken. Jämställdhet är viktigt för mig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Hur det byggs och ser ut i en stad är viktig för trivseln, invånarnas välmående, stadens livskraft och attraktionsvärde, men också för klimatmålen och en mera cirkulär ekonomi. Framförallt vill jag att det rivs mindre sådant som skulle vara möjligt att renovera. Jag vill att byggandet i Grankulla sker på basen av en måttlig befolkningsökning och ett tryck på vår infrastruktur som staden behärskar. Jag vill att det i Grankulla byggs med respekt för vår unika natur, villastad och kulturhistoria. Byggandet skall styras mot större klimatmedvetenhet och mera trä.

Läs mer i vårt valprogram ›