Camilla Sederholm

"Låt oss utveckla Grankulla miljöanpassat och trivsamt - vi ska bevara vår unika villastadskultur och natur även för kommande generationer!"

Jag har som invånare på fyra olika adresser i staden följt Grankullas utveckling nu i mer än 40 år.
Till min egen familj hör min man och en 19 årig son och två vuxna flickor. Efter några kortare repriser på 90 talet, bl.a ett par år i Stockholm, har alla våra barn vuxit upp och gått i skola här, idag är de alla företagare inom kreativa branscher.

Jag är en stor vän av naturen och värderingar som är speciellt viktiga för mig är miljö, demokrati och öppenhet för olikheter och kreativitet. Jag har under hela mitt yrkesliv jobbat med hållbar utveckling, däribland många år med nordiskt samarbete om hållbar konsumtion och produktion och cirkulär ekonomi. Under det senaste året har jag jobbat också som specialskolgångs handledare i en lågstadieskola, i april har jag börjat som ny verksamhetsledare för förbundet Natur och Miljö. Idag är det min tur att också hjälpa min mamma som också bor i Grankulla med vardagssysslorna.

På fritiden tycker jag om att röra på mig utomhus och vistas i naturen. Jag joggar, skidar, åker snowboard, plockar bär och svamp, jag är åretrunt cyklist och ordförande för Grankulla miljöförening. Jag är sedan 2007 medlem av stadsfullmäktige och sedan i vår nyvald ordförande för samhällstekniska utskottet som behandlar mark- och byggplaneringen och mycket som handlar om stadens klimatmålsättningar. Till utbildningen är jag politces magister och yogalärare.

Grankullas framgångsfaktorer är för mig lika med, förutom en en välskött ekonomi, vår unika villastad och dess historia, fotgängarvänligheten och naturen "runt knuten", bra skolor och vårdtjänster, ett mångsidigt fritidsutbud av idrott, konst och kultur i toppklass, ett öppet och tolerant samhällsklimat och förstås tåget nära "till stan". Allt det här tillsammans utgör förutsättningar för ett livskraftigt, självständigt och trivsamt Grankulla också för framtiden, där invånare i alla åldrar har det bra.

Namn: Camilla Sederholm
Födelseår: 1968
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Pol.mag., verksamhetsledare, hållbarhetsrådgivare
E-post: camilla.sederholm@kauniainen.fi
Tel: 0408452975
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Jag jobbar för att Grankulla ska vara föregångare på ekologisk hållbarhet i all samhällsplanering; i byggandet, främjande av stadsgrönska, grönområden och biologisk mångfald, transporter och våra offentliga kök.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill jobba för att invånare i alla åldrar får den service, hjälp och stöd som de behöver för att trivas och må bra. Grankulla har fungerande hälsovård, en stark hälsocentral, hög standard på skolor, dagvård, ungdomsverksamhet och service för seniorer. Staden har en stark och levande tvåspråkighet, ett inkluderande, empatiskt samhällsklimat och goda ekonomiska förutsättningar. De här styrkorna ska vi var måna om att bevara och vidareutveckla.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Hur det byggs och ser ut i en stad är viktig för trivseln, invånarnas välmående, stadens livskraft och attraktionsvärde, men också för klimatmålen och en mera cirkulär ekonomi. Framförallt vill jag att det rivs mindre sådant som skulle vara möjligt att renovera. Jag vill att byggandet i Grankulla sker på basen av en måttlig befolkningsökning och ett tryck på vår infrastruktur som staden behärskar. Jag vill att det i Grankulla byggs med respekt för vår unika natur, villastad och kulturhistoria. Byggandet skall styras mot större klimatmedvetenhet och mera trä.

Läs mer i vårt valprogram ›