Sebastian Sid

73

"Medborgerlig: för ett mera inklusivt Åbo."

-Före detta entreprenör bakom projektet S/S Bore.
-Politices magister med kunskap om politisk ekonomi, välfärdsfrågor och datavetenskap.
-Sysselsatt med data analytik och front end- och full stack internetutveckling.

Namn: Sebastian Sid
Födelseår: 1982
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Pol. Mag., IKT
www: https://www.doria.fi/handle/10024/162226

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

För att utveckla Åbo i en mer inklusiv riktning skulle jag gärna se ett tätare samarbete med insitutet för samhällsforskning vid Åbo akademi. Genom att inkludera invånarrespons i kommunalfullmäktiges överväganden genom lämpliga former av demokratiska innovationer kunde det vara möjligt att skapa bättre förståelse, bredare ansvar och engagemang, en mer trivsam miljö och sist men inte minst bättre beslutsfattning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vilka är skolsystemets utmaningar och möjligheter i närframtiden? Hur kommer arbetsmarknaden att se ut på sikt och vilka färdigheter och egeneskaper behöver en ung människa i skolåldern för att klara sig och komma till sin rätta i en konstant föränderlig arbetsmiljö där vi inte längre kan förlita oss på karriärer och skyddsarbetsplatser?

De ovannämnda är väsentliga frågor som jag gärna skulle ta itu med och medan en bred almänbildning är en konkurrensfördel för Finland, finns det säkert utrymme för personlig utveckling med pedagogiska redskap för självman inlärning och autonoma intressegrupper. Det viktiga i skolsystemet förblir alltjämt att fostra skaparglädje för kreativa yrken, intelligens och problemlösningsförmåga, varma sociala band, kollektivt tänkande och medborgerligt ansvar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Den mest övergripande frågan är den om klimat och miljö med människan och invånarens välbefinnande i central fokus, såväl med tanke på hållbarhet, ekonomi som konkurenskraft. Vi står i ett intressant vägskäl där vi antingen kan tyda dystopiska farhågor och låta ödet föra oss fram, eller så kan vi välja att arbeta för en framtid i vilken det goda livet under det pågående århundradet kan omformuleras från ett om tvång och kalvinistiska ideal, till ett om trivsel, engagemang och framtidstro. Det centrala är att underbygga gränsöverskridande medmänsklighet och trivsel för merdborgarna i alla åldrar.

Läs mer i vårt valprogram ›