Sebastian Lindgren

54

"Med hjälp av kommunal politik och konkreta metoder, ska alla få komma in och vara en del av samhället. "

Jag satte fot i Finland första gången 2018 och här blev jag kvar. Det finns många saker jag älskar med Åbo. Arkitekturen och stadens puls, restauranger och teatrar, traditioner och studenttraditioner. Här har jag fått många vänner och har ett väldigt bra liv.

Innan jag kom till den här punkten så gick jag igenom en integrationsprocess. Jag sökte jobb och gick på olika finskakurser och diverse arbetsrelaterade kurser. I processen har jag lärt mig mycket speciellt inom språk och fått jobb. Jag träffade många nyfinskar som var i början av sin process och har hört mycket om deras liv och kamp att ta sig in i samhället.

Röstar du på mig i kommunalvalet så röstar du för utveckling inom integration, jämställdhet och sysselsättning. Jag kommer att göra mitt bästa för att på konkreta sätt förbättra läget för nyutexaminerade och personer som behöver komma in på sitt första jobb. Jag vill kunna ge dem som är i integreringsprocessen tydligare mål för framtiden till exempel genom mentorskap eller ingångsjobb. Jag står även bakom och vill ge fullt stöd för ökad jämställdhet. Jag står för ett samhälle där alla är accepterade för den dem är och kan vara med.

Namn: Sebastian Lindgren
Födelseår: 1994
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Mjukvaruutvecklare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Det ska vara lättare att ta sig in i arbetslivet för nybörjare och det ska finnas möjlighet att avancera sina kunskaper på arbetsplatsen. Det skulle öka kompetensen och sysselsättningen i samhället och gynna de som behöver starta sin karriär.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Jag anser att integrationen ska gå smidigt och att information och möjligheter som hjälper att komma in i samhället ska ges till de som behöver. Program som hjälper att få ett första jobb och eller mentorskap skulle kunna vara ett steg på vägen. Det bör även vara möjligt att välja att integrera på både finska och svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jag anser att det ska finnas lika möjligheter och känsla av säkerhet oavsett etnicitet, kön och sexuell läggning. Du ska kunna synas och höras öppet och stolt i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›