Sebastian Björklund

21

"Ett Åbo som står för jämlikhet och ekologiska värden"

Jag är 25 år gammal och studerar vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, med privaträtt som huvudämne. Jag förväntas avlägga magister examen senare i vår. Vid sidan av mina studier jobbar jag som promotor på färjorna mellan Sverige och Finland, och har därutöver gjort praktik vid Norges Ambassad i Helsingfors. På fritiden tycker jag mest om att hänga med mina vänner och är överlag aktiv inom många studentföreningar.

Namn: Sebastian Björklund
Födelseår: 1995
Kommun: Åbo
Titel: Studerande

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi lever i tider av osäkerhet på grund av den rådande pandemin, samtidigt som jag är orolig för en samhällsutveckling där rasistisk och våldsam retorik i högre grad tar utrymme. Jag vill kämpa för ett Åbo där alla behandlas jämlikt och där alla har möjlighet att leva ett tryggt och socialt hållbart liv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Jag vill ytterligare kämpa för ett Åbo som uppmuntrar och ser möjligheterna i stadens kultur- och fritidssektor. Om någonsin är det nu viktigt att vi inte glömmer bort kultur- och fritidssektorn, som lider hårt av den pågående pandemin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

För mig är det viktigt at vi får flera aktiva unga som står för jämlikhet och ekologiska hållbara värden i politiken och i fullmäktige, och som snarare ser möjligheterna i Åbo än problemen.

Läs mer i vårt valprogram ›