Minette Schulman

203

"För dig i Lojo."

50+ med vuxna barn, uppvuxen i Lojo och med rötterna i landsbyggden vill jag verka för att alla har det bra att leva, bo och verka i Lojo, även på svenska.

Namn: Minette Schulman
Födelseår: 1968
Kommun: Lojo
Hemort: Virkby i Lojo
Titel: Socialarbetare inom familjerätt
E-post: minette.schulman@gmail.com
Tel: 040-742 7671

Viktiga politiska frågor

Integration

Som ordförande för Lojo sjukhus minoritets språks grupp vill jag jobba för att sjukhuset i Lojo kan bemöta sina patienter på svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›