Björn Schauman

108

"Mer för mindre."

Skall påbörja min Gradu om effektivisering av offentliga sektorn, verksamhetskvaliteten, ekonomiska effektiviteten genom produktionsekonomins principer och anpassad modell från vårt internationellt framgångsrika energiklusters företag. Mycket stor potential för bättre kundnöjdhet och utvecklade tjänster genom smartare metoder och kapitalrationalisering, utan skattehöjningstryck eller låneupptagning. Alltså: Mer för mindre.

Har jobbat som exportchef, projektchef inom ABB och Wärtsilä, projektchef inom Merinova och Kvarkenrådet (Regional utveckling och integration, Utvecklande av underleveransverksamhet, EU:s offentliga upphandlingar, kvalitetssystem, mm). Fungerade som lab ing vid Vasa universitet, läroämnet Elteknik vid Technobothnia.
I mitt jobb med export lärde jag mej vikten av konkurrenskraft, och eftersom det kostar att bygga uppsådan, sker det på bekostnad av lönsamheten. Med ett femtontal utvecklingsverktyg kan både konkurrenskraften och lönsamheten förbättras samtidigt med mindre stress för personalen, eftersom det är fråga om smartare metoder. Jag känner väl till skillnaderna mellan den privata sektorns och den offentliga sektorns verksamhetskvalitet, effektivitet och ekonomiska effektivitet. Därav mina studier i Industrial Management (Produktionsekonomi) och ambition att starta ett projekt för tillämpande av produktionsekonomins principer inom den offentliga sektorn, med mycket betydande fördelar för regionens välfärd, bättre kundnöjdhet med tjänster, mindre stress för personal, effektivare användning av skattemedel.

Avslutar mina studier i Industrial Management nästa vår, skall slutföra dekoreringen av mitt hus i Bofinken. Inredningen består av korintiska pelare, spegelpaneler, antikmålade taklister, mm. Skall också återupprätta min inspelningsstudio och börja producera egen och även andras musik. Drömmer om att hålla diskussionstillfällen om nöjdhet och sinnesfrid, ur ångest genom skapande. Har studerat näringens, tankarnas och känslornas, motionens och sömnens betydelse för välbefinnandet. Håller gärna föreläsningar och diskussionstillfällen i dessa ämnen.

Jag är född i Vasa och bor där för närvarande, men har bott en stor del av mitt yrkesverksamma liv i Korsholm, Jungsund och Smedsby och känner en viss klockarkärlek för dessa orter. Tycker spontant på basen av mina erfarenheter från ABB och Wärtsilä att där borde finnas rationaliseringsvinster i en sammanslagning av Vasa och Korsholm, i synnerhet om ett projekt med effektivisering av offentliga sektorn kommer igång i Vasa, då kan Korsholm haka på i en mycket positiv utveckling.

Namn: Björn Schauman
Kommun: Vasa