Marina Sapozhnikova

736

"Integration, sysselsättning och företagsamhet: integration av immigranter och lika möjligheter för alla ligger i alla kommuninvånarnas intresse."

Projektchef i en medborgarorganisation; jag leder för närvarande ett projekt som stöder anställningsmöjligheter av personer med invandrarbakgrund. De senaste åren har jag arbetat med integrationsstöd, och stöd för jämlik sysselsättning och företagsamhet.
Jag har en bakgrund som företagsledare, jag har avlagt examen i rysk och engelsk filologi och Master of Business Administration - examen.
Jag är styrelseledamot av centralorganisationen för ryskspråkiga i Finland, ”Suomen Venäjänkielisten keskusjärjestö ry”.

Namn: Marina Sapozhnikova
Födelseår: 1973
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Master of Business Administration
E-post: marina.sapozhnikova@venajankieliset.fi

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Företagsamhet: Det behövs lätt tillgänglig och tillräcklig information av företagande, motivation för utnyttjandet av eget vetande och egna kunskaper i företagande, och lätt igångsättning av företagsverksamhet.

Sysselsättning: Lika möjligheter åt alla, rättvis och opartisk rekrytering, effektivt och optimalt utnyttjande av personalresurser.

Läs mer i vårt valprogram ›