Stefan Sandström

56

Jag är en pensionerad företagare inom byggbranchen och bor i Sibbo, Box där jag är född och uppvuxen. Jag är gift och har tre fullvuxna barn och nio barnbarn. Jag har lång erfarenhet av kommunalpolitik och för närvarande är jag medlem i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ordf. för Sibbo Vattens direktion samt kommunstyrelsens representant i social- och hälsovårdsutskottet.

Namn: Stefan Sandström
Födelseår: 1951
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo Box
Titel: Pensionerad företagare inom byggbranschen

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag vill att Sibbo skall bevaras som en tvåspråkig trivsam kommun med en levande landsbygd där byarna utvecklas och att man får bygga och bo i byarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Att vi har bra och högklassiga skolor och undervisning. Byskolorna bevaras och Söderkulla skola får en egen byggnad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Lättrafikleder byggs för att göra det tryggare för fotgängare och cyklister.
Vatten- och avloppsnätet utvidgas i byarna.

Läs mer i vårt valprogram ›