Anders Sandlin

125

"Ekonomin i balans. Det är förutsättningen för att trygga god service åt alla medborgare. "

Före detta företagare inom hotell och restaurangbranschen. Numera vuxenstuderande vid Åbo Akademi. Bor i min hemstad Jakobstad. Intressen all möjlig idrott, men speciellt fotboll och golf. Är medlem av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Jakobstad sedan år 2017.

Namn: Anders Sandlin
Födelseår: 1981
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Studerande & företagare
E-post: anders.sandlin@visitjugend.fi
Tel: 0447206512

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunens ekonomi måste vara i balans för att trygga god service inom alla sektorer. Det ger möjligheter för tillväxt, t.ex. för näringslivet. Infrastrukturen bör också vara rätt dimensionerad och välfungerande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Viktigt att snabbt och smidigt hjälpa företag att etablera sig och därmed främja sysselsättning genom arbetsplatser. En mångfald inom olika branscher tryggar anpassning för nya digitala innovationer. Att kunna omstrukturera sin verksamhet är mycket viktigt idag, samhället förändras snabbt. Därför behöver också lämpliga utbildningar finnas tillhands, så att sysselsättningen hålls på en hög nivå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Trygga välmåendet hos alla kommuninvånare genom god service inom t.ex. sjukvård och utbildning. Helst också lokalt och nära kommuninvånaren. Servicen skall också tryggas oberoende av modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›