Håkan Sandell

616

"Service på eget modersmål från vaggan till graven. God service i hela Vanda - närdemokrati. Jag är nära dig!"

Jag är från Österbotten, född 1944 i Jakobstad. Jag har bott i Esbo och Helsingfors sedan 1963. Till Vanda flyttade Sinikka och jag 1974 då vi gifte oss. Vi har två fullvuxna söner och fyra barnbarn.
Jag har sedan år 2008 varit aktiv inom Sfp och är viceordförande i lokalföreningen Sfp i Mårtensdal. Övriga politiska uppdrag: Sfp Organisations-utskottet 2020-, Nyländska kretsens styrelse, Kårkulla samkommun, ersättare i fullmäktige, Sydkustens landskapsförbund: förbundsdelegat och ersättare i styrelsen 2018-2022.
De Äldres råd, ersättare. Aktiv inom ett flertal föreningar och organisationer: Suomi-Namibia Seura och Tavastby Allmoge- och Ungdomsförening (TUF), styrelsemedlem. Medlem i Vanda svenska församlings församlingsråd 2010-.

Namn: Håkan Sandell
Födelseår: !944
Kommun: Vanda
Hemort: Friherrs
Titel: Tekn.lic. , Pensionär
E-post: hs.sandell@gmail.com
Tel: +358-44-0340949
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Hållbart byggande

Gamla bostadsområden skall göras attraktiva och trivsamma genom underhåll och kompletterande tillbyggnad. Vanda bör även bevara gamla kulturmiljöer. Närdemokratin bör samtidigt stödas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Jag kommer att verka för att Vanda skall ha en värdig äldreomsorg av hög kvalitet, som fungerar både på finska och svenska. Vi behöver både öppen vård och stödfunktioner så att de som vill kan bo hemma. Jag kommer att arbeta för att äldreomsorg på svenska även fås till Västra Vanda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Både dagvården och grundskoleutbildningen skall prioriteras, ungdomen är vår framtid, därför får grupperna inte bli större eller stödfunktioner indras.

Läs mer i vårt valprogram ›