Thomas Sandberg

69

"Fysisk hälsa i alla åldrar – nyckeln till ett livskraftigt och välmående samhälle"

Jag är en lärarbehörig docent i beräkningskemi, men allra främst pappa till en son på 13 och en dotter på 11 år. I vår familj har den fysiska aktiviteten alltid varit en livsstil. Jag har representerat Åbo IFK i friidrott i 33 år och som styrelseledamot i flera perioder sedan 1997.

Namn: Thomas Sandberg
Födelseår: 1978
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Docent

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En utbildad befolkning är grunden för en fungerande samhällsutveckling. Utbildningen startar med småbarnspedagogiken och pågår livet ut. I Åbo bör varje steg från småbarnsfostran till högskoleexamen och fortbildning kunna garanteras på ett fungerande sätt även på svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Såväl ungas som äldres välmående i samhället bygger på fysisk och mental hälsa oberoende av ekonomiska förutsättningar. Åbo är en föregångare på detta område och bör bevara sin position för att förbli livskraftigt.
En viktig grupp, vars fysiska aktivitet lätt försummas är 40-60-åringar, alltså medborgare mitt i arbetsvärlden. Endast genom att stöda deras fysiska hälsa kan vi bevara kreativa arbetstagare med ork ända fram till pension och undvika den ekonomiska belastning för samhället som åldrandet ofta medför. Friskvård besparar sjukvård.

Läs mer i vårt valprogram ›