Jenny Sandberg

68

"Åbo bör även hitta byggivern till att bygga starka, välmående och trygga invånare. Inte bara miljonbroar & torg"

Tilldelades stipendiet ”vågar säga och står för sin åsikt” i Pojo svenska lågstadium år 2008, och lever upp till det än idag, enligt bästa förmåga. Uppvuxen är jag i Raseborg, men hem har jag hittat i Åbo. Till utbildning är jag sjukskötare och drivs av en vilja att göra skillnad både i mitt dagliga arbete, men även i en bredare skala. Därför har jag velat sitta med i de bord/ arbetsgrupper där det är möjligt, från högstadiets ”elevkår” till att vara fullmäktigeordförande för Studerandekåren Novium år 2019.

Namn: Jenny Sandberg
Födelseår: 1997
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Sjukskötare
E-post: jenny97sandberg@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Invånarnas välmående ska alltid vara av högsta prioritet som inte bara innefattar god nivå av social- och hälsovård. Utan även om vilka förutsättningar staden ger sina invånare för ett tryggt liv i staden; kultur, motion, utbildning och jobbmöjligheter.

Läs mer i vårt valprogram ›