Marléne Sämskar

23

"Ett ännu bättre Larsmo för alla innevånare"

En positiv, erfaren och samvetsgrann sann ekumen

Namn: Marléne Sämskar
Födelseår: 1955
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: pensionerad skolsekreterare
E-post: marlene.samskar@gmail.com
Tel: +46505939493

Viktiga politiska frågor