Anne Salovaara-Kero

107

"Huvudet kallt - hjärtat varmt "

Jag är tvåspråkig mamma till tre, närståendevårdare samt direktör och krismedarbetare som jobbar med frågor kring psykisk hälsa. Jag har studerat pedagogik, psykologi och krisarbete och som bäst studerar jag till arbetshandledare.

Jag har varit med i politiken sedan 2004, och har ett brinnande intresse att fortsätta. Jag vill vara med och skapa ett samhälle som tar hand om precis alla!

Förtroendeuppdrag:
Stadsfullmäktigeledamot
Stadsstyrelseledamot
Medlem i koncernsektionen
Ordförande i Rådet för personer med funktionsnedsättning
Ordförande i Sekahaku Oy (stadens bostadsbolag)
Medlem i Uppbådsnämnden

Olen kolmen lapsen äiti, omaishoitaja ja johtaja joka työskentelee mielenterveyden edistämisen alalla. Olen ollut mukana poliittisessa päätöksenteossa vuodesta 2004 asti, ja vieläkin riittää paloa olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa joka huolehtii kaikista sen ihmisistä.

Obunden  
Namn: Anne Salovaara-Kero
Födelseår: 1974
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: direktör - johtaja
E-post: anne.salovaara-kero@vaasa.fi
Tel: 0440602660
www: https://mammaannorlunda.blogspot.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommuninvånarna, oberoende ålder, är det viktigaste vi har i kommunen och för vilkas väl jag som beslutsfattare vill arbeta.
Det handlar om att ha en välfungerande dagvård och skola för barnen, att vi i Vasa är en barnvänlig kommun. Det handlar om att göra satsningar för att stöda barns, ungas och familjers psykiska hälsa, även seniorers,
Detta betyder att vi i staden har fungerande strukturer och tillräckliga resurser som stöder detta. Staden ska även ha ett sömlöst samarbete med det kommande välfärsområdet.

För att ha välmående kommuninvånare ingriper det även att vi fortsätter satsa på kultur och idrott.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

För att vi ska ha välmående kommuninvånare, barn som äldre, krävs det att vi har en god sysselsättning och satsar på ett innovativt näringsliv. Det är genom skattepengarna vi finansierar välfärden. Satsningar på näringslivet och utbilldning generarar välfärd, och på så vis kan vi ta hand om även dem som är i de mest sårbara situationerna.

Jotta kuntalaiset voisivat voida mahdollisimman hyvin, meidän on panostettava alueen vetovoiman kehittämiseen ja tuettava niin yrityksiä kuin koulutusta. Hyvinvointiyhteiskuntaa kannatellaan verovaroin. Mahdollistamalla elinvoimainen kaupunki, jossa työllisyysaste on korkea, voimme myös parhaalla mahdollisella tavalla tukea kuntalaisia, vauvasta vaariin. Näin voimme tukea myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.

Läs mer i vårt valprogram ›