Sallianna Öztürk

85

"Ungas utbildning samt välmående är viktigt för ett bra fungerande samhälle nu och i framtiden."

Jag är Sallianna Öztürk, 22 årig Åbo bo som har nu studerat ett år cell- och molekylär biovetenskap på Åbo Akademi. Idrott är väldigt nära hjärtat för mig och har själv hållit på med både dans och konståkning i flera år.

Jag är född i London och har bott 5 år i Sverige då jag gick i grundskolan. Jag har en väldigt internationell familj och har även vänner runt hela världen. Anser mig själv att vara kospomolitisk och har därmed breda perspektiv på olika politiska frågor.

Namn: Sallianna Öztürk
Födelseår: 1999
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Studerande, Cell- och molekylär biovetenskap
Medlem i :

Viktiga politiska frågor