Sakarias Liimatainen

48

"Jag jobbar för mera insyn i beslutsfattande och ekonomi, för hållbarhet på alla nivåer inom socialt arbete, byggnation, upphandling mm. Jobbar för att få vätgasteknologi till Korsholm. För att få Korsholm på den finländska kartan över innovationer och framåtanda!"

JAG HAR gedigen erfarenhet inom ledarskap, ekonomi och marknadsföring. Jag har ett stort nätverk av kontakter både lokalt, nationellt och internationellt. Efter att ha levt i olika delar av Sverige i 40 år har jag en del framgångsrecept i bakfickan som jag vill testa i Korsholm och skärgården.

Namn: Sakarias Liimatainen
Kommun: Korsholm
Hemort: Replot, Korsholm
Titel: Företagare / Marknadsförare
E-post: sakarias@botniabusiness.fi
www: https://www.botniabusiness.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Bästa förutsättningar för företagare i anskaffning av tomt och lokaler plus att kommunen marknadsför företagen utåt i Finland och utomlands.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Gäller såväl de unga som de äldsta - de som byggt upp vårt land - att ge resurser för välmående - både psykiskt och fysiskt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet inom allt - mellan människor, mellan utbud som kultur, idrott och fiske/jakt, mellan utbildningar, mellan landsbygd och tätort.

Läs mer i vårt valprogram ›