Aykut Saka

123

"Tror på en bättre framtid"

Jag är en 50-årig familjefar, min fokus är barnens, ungdomarnas och familjernas välmående.

Namn: Aykut Saka
Födelseår: 1971
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
E-post: aykuts01@gmail.com