Elina Sagne-Ollikainen

732

"En människovänlig stad där alla behövs! "

Hej!

Jag heter Elina Sagne-Ollikainen.

Det är tre teman som jag vill arbeta för i Helsingfors:

- Jämställdhet
- Välmående kommuninvånare
- Ett levande och trivsamt Helsingfors

Helsingfors behöver mera puls, engagemang och kreativitet. Jag vill att den kommunala politiken ska främja ett intressant och gott liv för dig och dina medmänniskor. Mera idrott, kultur och lyft för hållbarhet!

Ta gärna i kontakt med mig, via mitt kontaktformulär på min egna websida eller min politikersida på facebook.

Kort om mig:

Jag har en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård (fokus på rehabilitering) och har även studerat globala hälsofrågor samt företagens samhällsansvar på Hanken. Sedan ett år tillbaka arbetar jag med forskning och utveckling på Arcada, en svenskspråkig internationell högskola i Helsingfors.

Jag brinner för social rättvisa. Den sociala aspekten glöms ofta bort då vi talar om hållbarhet. Vi har ett ansvar som samhälle att ta med alla och ge människor förutsättningar att klara av kriser så som arbetslöshet, sjukdom eller förluster. Vi är alla sårbara, på olika sätt.

Jag älskar att upptäcka, hitta fungerande lösningar och att arbeta för en bättre värld. Detta har jag kunnat göra tidigare då jag jobbade för FDUV, en intresseorganisation för personer med funktionsvariationer. Jag är mycket lyckligt över att fortsätta samhällsengagemanget, både genom mitt arbete med forskning men förhoppningsvis också genom politiken så småningom.

Fun fact:

Jag inledde min politiska bana i riksdagsvalet 2019, då jag kandiderade för ett annat parti, det Feministiska partiet.

Erfarenheten gav mig mersmak för politiken. Inför kommunalvalet 2021 ville jag ha en bättre utgångspunkt och mera stöd som kandidat. Jag valde därför att ställa upp för SFP, som gjort politik länge och som står för liberala värden och jämställdhet. Jag är glad över att SFP och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ville ha mig med.

Så nu kör vi! Hoppas du är med!

Namn: Elina Sagne-Ollikainen
Födelseår: 1982
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Specialist, Magister i social och- hälsovård (HYH), Fysioterapeut
www: https://www.elinasagneollikainen.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jag vill se ett Helsingfors som är inkluderande, rättvist och framåt!

Helsingfors vinner i en massa jämförelser: närhet till naturen, rent, tryggt och vackert. Helsingfors har tre år i rad vunnit titeln "The world's happiest city", i en global ranking.

Men vi är långt ifrån målet då det gäller att öka på jämställdheten i arbetslivet, lika chanser för alla och tryggandet av en skälig inkomst.

Risken att bli fattig i Finland har fördubblats på 20 år. Ekonomiska svårigheter drabbar unga studerande, företagare, barn och deras familjer, pensionärer, långtidssjuka och personer med funktionsvariation. Den som står utanför arbetskraften löper en stor risk för fattigdom. Även den som arbetar kan vara fattig i Helsingfors, på grund av de höga levnadskostnaderna och existerande lönegap.

Hur skapar vi ett inkluderande Helsingfors?

- Helsingfors ska bli en föregångare i ett jämlikt arbetsliv. Vi måste syna de strukturer och miljöer vi har som upprätthåller ojämlikhet och diskriminering. Osakligt bemötande, ojämlik behandling som grundar sig på ålder, kön, etnicitet, språktillhörighet, hälsotillstånd, otillgängliga arbetsplatser och okunskapen om inklusion kräver aktiva åtgärder inom staden.

- Vi måste se över våra åtgärder för att stöda den som är kortvarigt arbetslös och den som varit det redan en längre tid.

- Lönerna i de kvinnodominerade branscherna ska lyftas för att garantera att vi har personal även i framtiden.

- Vi måste satsa på att ge stöd och coachning till våra unga så att de hittar sin väg till arbete, studier eller praktik.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill se att vi tydligt signalerar att Helsingfors är en människovänlig stad, där alla behövs!

Året 2021 innebär att vi får ta tag i både gamla och nya utmaningar.

Hur den nya budgeten för de kommande åren har inverkat på människors liv är för tidigt att säga. Vi vet inte ännu hur nedskärningen i hemvårdsstödet och minskningen av närundervisning för personer i andra stadiets yrkesutbildning kommer att inverka.

Hur skapar vi ett människovänligt Helsingfors?

- Vi satsar på lågtröskeltjänster som utgår från människors behov

- Vi måste bli bättre på att förutse behoven för både dagvård, äldrevård och boendetjänster. Det krävs aktiva satsningar på småbarnspedagogik, skolor, arbete med stöd och en fungerande äldreomsorg.

- Vi behöver tänka på att infrastruktur och tjänster skall fungera oberoende var i staden man bor.

- Vi bör stärka insatserna för att minska våld mot kvinnor och våld i hemmen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Jag efterlyser nytänkande, kreativa och hållbara planer för att utöka stadsbornas trivsel i de olika stadsdelarna.

Helsingfors ska vara en levande och trivsam stad för människor i alla åldrar!

Vi behöver skapa en kultur, där det är en självklarhet att det finns intressanta platser och aktiviteter för människor i olika åldrar och olika livsskeden.

Hållbar bostadspolitik, stadsplanering och att öka stadsbornas delaktighet är rätt steg att ta.

Hur skapar vi en levande och trivsam stad?

- Vi satsar på den fria bildningen, bibliotek, kultur och idrott på bred front.

- Varje kvarter och område i staden skall få uppmärksamhet och möjlighet till att utvecklas.

- Det behövs satsningar på bostadspolitik i områden som drabbats mest av COVID-19 och nya satsningar på näringar som drabbats allra hårdast under pandemin.

- Vi ska ge rum åt både etablerade föreningar, organisationer, företagare, men även freelancare och entreprenörer att erbjuda evenemang, tjänster och service på överraskande ställen, bl.a lekparker, grönområden och skvärer.

- Vi ska gynna samarbeten mellan tredje sektorn, näringsliv och det kommunala så att miljöer ska födas som ger ett mervärde för olika slags stadsbor, oberoende livssituation.

Läs mer i vårt valprogram ›