Christina Ruth

639

"Jag vill jobba för bästa utbildningen för barn och unga i Esbo"

Jag är en tvåbarnsmamma med barn i grundskolan och gymnasiet. Vår familj bor i Mankans.

Jag jobbar som gymnasielektor i geografi i Helsingfors. Vid sidan av mitt heltidsjobb, skriver jag läromedel för gymnasiet och jobbar som censor i geografi vid studentexamensnämnden.

På fritiden rör jag mig gärna i naturen, jag sjunger i kör (Kamarikuoro Värinä) och spelar golf.

Jag har engagerat mig i utbildningsfrågor i drygt 15 år. För tillfället är jag ersättare i både fullmäktige och i nämnden Svenska Rum . Dessutom representerar jag Esbo i sektionen för utbildning och småbarnsfostran i Grankulla.

Namn: Christina Ruth
Födelseår: 1972
Kommun: Esbo
Hemort: Mankans
Titel: filosofie magister, gymnasielektor, läromedelsförfattare

Viktiga politiska frågor