Roy Wilson

56

"Närpes - framgångsrik stad i ljus."

Pensionerad vård- och omsorgsdirektör. Har erfarenhet från alla kommunala sektorer efter 40 år som tjänsteinnehavare till största delen i ledande ställning. Har tre söner och fem barnbarn.
Har innehaft samkommunala uppdrag, bl.a. i sjukvårdsdistriktet och K5. Varit aktiv i olika föreningar t.ex ordf. för Närpes pensionärsförening.
Intressen: skäriliv, fiske, skogsbruk, böcker, filmer, idrott.
Följer samhällsutvecklingen både lokalt och globalt.

Namn: Roy Wilson
Födelseår: 1948
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: pensionär
E-post: roy9wilson@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Att alla kommuninvånare mår bra är den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik kommun. Både samhällslivet och ekonomin blomstrar om alla känner sig bekräftade och integrerade, både barn, vuxna och äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Konsekvenserna för klimat och miljö bör alltid klarläggas inför kommunala beslut. Som exempel gällande etablering av vindkraftsparker.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

En stor del av dagens samhälle utgörs av äldre. Viktigt att detta beaktas i all kommunal planering och i all verksamhet

Läs mer i vårt valprogram ›