Kim Rosqvist

4

"Under de kommande åren krävs det ansvarsfullt, modigt beslutsfattande med helhetssyn. Jag är redo att fortsätta jobba för att Pyttis hålls på kartan"

Jag är lantbruksföretagare bosatt i Pyttis Västerby. Min familj består av min hustru som arbetar som barnträdgårsföreståndare och två fullvuxna, ekonomistuderande söner.
-fullmäktigeledamot, SFP-fullmäktigegruppsordförande
-medlem i kommunstyrelsen
Jag är intresserad av samhälleliga frågor och är väldigt stolt över Pyttis som en utåtriktad, dynamisk kommun.
Som beslutsfattare är det viktigt att kunna ställa sig frågan Varför? Man måste kunna motivera sitt beslut och tänka hurudana påverkningar beslutet har längre fram.

Namn: Kim Rosqvist
Födelseår: 1970
Kommun: Pyttis
Hemort: Pyttis
Titel: Lantbruksföretagare
E-post: kim.rosqvist@pyhtaa.fi
Tel: +358500551643

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

-Pyttis vill vara Finlands företagsvänligaste kommun.
-Vi ska skapa en sån omgivning och sådana förutsättningar att företag känner det lämpligt att etablera sig och verka i vår kommun.
-Nya inkomstkällor, flere företag som ger mera arbetsplatser inom kommunen är en förutsättning för att vi kan bibehålla vår servicenivå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommuninvånarnas välmående befrämjas med:
-närliggande social- och hälsovårdstjänster
-övrig servicenät
-olika möjligheter till aktiviteter i alla åldersgrupper
-en välskött, trygg omgivning
-framtidstro i beslutsfattandet. Vi är en liten kommun men vi ska klara det- Vårt Pyttis!

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

-I Pyttis vill vi bibehålla våra byskolor. Förutom att barnen får gå i skolan närmare hemmet, har skolorna en strukturell betydelse för omgivningen.
-Vi måste se till att skolorna och daghemmen har tillräckliga resurser för att kunna bjuda på högklassig undervisning.

Läs mer i vårt valprogram ›