Camilla Roslund-Nordling

91

"En kommun där vi alla kan trivas! Med bra skolor, dagvård, bashälsovård och serviceboende för våra äldre. Nära till naturupplevelser och kultur! "

Jag är gift och bor i Ytteresse. Mamma till 4 barn, tre tonårssöner i högstadiet och en dotter i himlen. Till familjen hör också 5 katter! Jobbar inom tredje sektorn som rådgivare inom området psykisk hälsa. Har suttit två perioder i fullmäktige och en period i styrelsen. Som person är jag social och utåtriktad. Älskar motion, frisk luft, sol, musik och film! Och Humor är livsviktigt!

Namn: Camilla Roslund-Nordling
Födelseår: 1967
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre
Titel: Rådgivare i livsstilsfrågor

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Vi har många och livskraftiga företag i nejden! En stark företagaranda! Kommunen bör vara med och stöda och hjälpa både nya och gamla företag där man kan. Välmående företag betyder arbetsplatser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Jag vill arbeta för att vår kommun har bra skolhus och att vi satsar på att ha tillräckligt med personal och vuxna i skolan! En trygg, bra skola ger våra barn en bra start i livet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Förebyggande arbete då det gäller hälsa och välmående åt alla åldrar i kommunen! Lågtröskel tjänster och service, bra utrymmen för motion, kultur och hobbyverksamhet. Möjlighet att delta och påverka närmiljön.

Läs mer i vårt valprogram ›