Sonja Rosenqvist

"För välmående, kultur och bildning"

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Sonja Rosenqvist
Födelseår: 1989
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Pol. kand.
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kultur

Kultur är en viktig del av välmåendet. Kulturaktiviteter är viktiga för att hämta balans i vardagen. Jag vill stöda dem som arbetar inom kulturfältet och värna om att det inom Åbo stad finns ett mångsidigt utbud av kulturverksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En välfungerande hälso- och sjukvård i ens hemkommun är viktigt för mig. Vi måste värna om att äldreomsorgen fungerar och att ensamhet bland alla åldrar motarbetas.

Läs mer i vårt valprogram ›