Sonja Rosenqvist

67

"För kultur, välmående, bildning och jämställdhet"

Socialliberal, feminist, Åboriginal

Jag vill se ett jämställt Åbo med ett levande kulturliv, friska och ändamålsenliga lokaler för skolor och daghem och välmående invånare.

Jag är politices kandidat från Åbo Akademi och sitter nu för andra året som sekreterare för SFP i Åbo. Tidigare har jag varit flera år aktiv inom Svensk Ungdom där jag bl.a. suttit som ordförande för SU i Åbo i tre år, viceordförande för SU i Åbo i ett år samt ett år som medlem i SU:s internationella kommitté. På min fritid spenderar jag gärna tid med mina nära vänner, sjunger i kör och sportar (springer, cyklar och går på gym).

Namn: Sonja Rosenqvist
Födelseår: 1989
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Pol. kand.
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kultur

Kultur är en viktig del av välmåendet och den bidrar stort till en levande stad. Kulturaktiviteter är viktiga för att hämta balans i vardagen. Jag vill stöda dem som arbetar inom kulturfältet och värna om att det inom Åbo stad finns ett mångsidigt utbud av kulturverksamhet. Ett mångsidigt kulturutbud är också viktigt för stadens turism.

Jag skulle vilja se ett nytt Musikhus i Åbo. Ett musikhus är mera än bara en konsertsal. I ett musikhus finns det salar av olika storlekar där uppträdanden av olika typer av aktörer kunde utöva sin konst. I ett musikhus ska det också finnas tillräckliga utrymmen för mindre övningar. Jag tror inte att tomten på Självständighetsplatsen är tillräckligt stor för att inneha ett sådant musikhus som jag skulle vilja se i Åbo. Att bygga ett litet konserthus vid Självständighetsplatsen ser jag som en snabblösning då vi kunde få så mycket mer. Jag hoppas på att staden kunde hitta en bättre och större tomt för ett Musikhus.

Jag har även undertecknat vallöftet #tilaataiteelle som lyfter upp utrymmesbristen som råder för aktörer verksamma inom kultur och konst i Åbo.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En välfungerande hälso- och sjukvård i ens hemkommun är viktigt för mig. Vi måste värna om att äldreomsorgen fungerar och att ensamhet bland alla åldrar motarbetas.

Det måste vara lättare att få mentalvårdstjänster då man behöver dem. Detta gäller även tillgång till skolpsykologer och kuratorer i våra skolor.

Naturen bidrar starkt till välmående. Jag vill se ett Åbo som tar hand om sina naturområden och där det också inom stadsmiljön finns många ställen där Åboborna kan vistas och njuta av sin omgivning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Jag vill se ett Åbo som satsar på sin framtid - barnen och unga.

Åbo har investerat mycket de senaste åren på stora infrastrukturprojekt, men var finns investeringarna på våra skolor och daghem?

Åbo måste börja prioritera mera på stadens lokaler för skola och dagvård! Vi kan inte fortsätta vänta varje gång tills det uppstår en kris. Här behöver Åbo bättre planering av nya lokaler och bättre upprätthållande av de gamla. Våra barn och unga mår inte bra av ohälsosamma lokaler eller lokaler med utrymmesbrist.

Läs mer i vårt valprogram ›