Joachim Rosenlöf

66

"Vårt Åbo - för alla!"

Åbo bo sedan 2010, jobbar inom varvsindustrin som säkerhetschef efter över 30 år inom försvaret.
Fritidsintressen är stug- och sjöliv. Tidigare aktiv inom FBK och den frivilliga sjöräddningen.

Namn: Joachim Rosenlöf
Födelseår: 1965
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Säkerhetschef, Kaptenlöjtnant ia
E-post: joachim.rosenlof@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

En fungerande infrastruktur är grundpelaren för att samhället skall fungera. Trafiklösningarna måste vara sån att smidigheten styr.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Marinklustret är nåt vi skall satsa mera på, rätt liten del av underleverantörer till varven i Åbo, Nystad och Raumo är från trakten! Här har vi massor att göra!

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Otroligt att vi ännu på 2020-talet ens måste ha denna fråga! Jämställdheten är nåt som borde ha verkställts för decennier sen!

Läs mer i vårt valprogram ›