Kaarina Rosenberg

65

"Alla våra seniorer ska få den vård, service och omsorg de behöver. Barnen behöver ändamålsenliga utrymmen för dagvård och skola. Nej till spårvagnar! "

Jag är 59 år, merkonom och jobbar som logistikassistent.

Namn: Kaarina Rosenberg
Födelseår: 1961
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Logistikassistent
E-post: kajsakaarina@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Alla blir äldre och därför är det viktigt att vi ser till att alla våra äldre får den vård, service och omsorg de behöver så de kan bo kvar i sina egna hem så länge de själva vill och det är möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vi måste satsa på att renovera nuvarande skolor och daghem eller att bygga nya daghem och skolor så att alla barn har möjlighet att växa upp och få utbildning i ändamålsenliga utrymmen.

Läs mer i vårt valprogram ›