Rose-Marie Engvall

18

"Jag vill vara med och arbeta för en hållbar ekonomi och en fortsatt god basservice, utan att det påverkar skatterna . Att förvalta vår kulturhistoriska stadsmiljö känns viktigt för mig. Vår trästadsidyll med närhet till havet är viktig för Kaskö. Jag anser att insyn i beslutsprocesserna är viktig och att vi kan garantera service på finska och svenska i enlighet med språklagen. "

Jag är pensionerad byggmästare och har jobbat som byggmästare i Kaskö stads tjänst 30 år. Jag är intresserad av vårt byggnadsarv och restaurering av byggnadsarvet. Till mina fritidsintressen hör musik och lokalmuseiverksamhet.

Namn: Rose-Marie Engvall
Födelseår: 1951
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskö
Titel: pensionerad byggmästare
E-post: rmengvall51@gmail.com
Tel: +358400744507