Rosanna Halttunen

248

"Kulturfostran som en del av ett starkt och kvalitativ utbildning i alla stadier i Borgå. Alla barn har rätt till en hobby oberoende bakgrund eller vårdnadshavares socioekonomiska status. Ungas röst ska höras i beslutsfattande."

Jag är född och uppvuxen i Borgå. Sedan jag var liten har jag alltid varit intresserad av kultur och de möjligheter där finns för att stärka barn och ungas välmpende och valde därför att studera kulturproducentskap. Då studierna led mot sitt slut hade jag som mål att komma tillbaka till Borgå och jobba för ungas välfärd och speciellt alla barn och ungas rätt till en hobby. Jag vill jobba för ett starkt kulturfostran i kommunen och att alla barn och unga ska ha möjlighet till en hobby. Jag jobbar som barn- och ungdomskulturkoordinator och jobbar därmed dagligen med dessa frågor redan i min vardag. Jag vill fortsätta jobba med dessa frågor bredare i kommunen och ställer därför upp i kommunalvalet.

Namn: Rosanna Halttunen
Födelseår: 1997
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Barn- och ungdomskulturkoordinator
Medlem i :

Viktiga politiska frågor