Roosa Sandelin

735

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Roosa Sandelin
Födelseår: 1997
Kommun: Helsingfors
E-post: roosaelinas@gmail.com
Medlem i :