Jonas Rönnqvist

26

"Kommunens ansvar är att ge en god basservice till sina invånare, i alla skeden av livet."

Nybliven småbarnsförälder med engagemang i tredje sektorn och samhället i stort. Brinner för kulturfrågor och samhällsutveckling. Fritiden ägnas gärna åt matlagning, musik och goda vänner. Samlar på fruktträd och finskt glas.

Namn: Jonas Rönnqvist
Födelseår: 1976
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Verksamhetsledare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Det är viktigt att unga är med på alla nivåer i samhället. Genom fungerande ungdomsråd, elevråd och liknande ska de höras och verksamheten anpassas enligt deras behov. En människa som känner att den kan påverka samhället och är en del av det mår bättre. Skola, vård och omsorg ska fungera. Stödfunktioner som kuratorer ska finnas tillgängliga, likaså ett tillräckligt, och brett, utbud av fritids och kulturtjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kommunen ska ha en aktiv roll i att utveckla och främja företagsamhet, exempelvis genom att via marknadsföring profilera befintliga företag men även locka nya till orten. Önskelistorna på kommunens åtaganden är lång, de kan bara uppfyllas om intäkterna är tillräckligt stora, företagen behövs för att generera inkomster.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kulturen är viktig för invånarnas välmående och ska vara en naturlig del av vår vardag. Genom kulturen utvecklas vi, får nya upplevelser och förståelse för omvärlden. Genom olika kulturupplevelse fås energi till resten av livet. Kommunens uppgift är att möjliggöra kultur- och fritidsverksamhet, dels genom egen verksamhet men även genom att stödja föreningar att producera allt från idrott till kulturinnehåll.

Läs mer i vårt valprogram ›