Christer Rönnlund

21

"Christer behövs för ung och gammalJ"

Jag är ännu med i arbetslivet, på deltid, som handledare inom fen öppna psykvården.

Namn: Christer Rönnlund
Födelseår: 1946
Kommun: Kristinestad
Hemort: Lappfjärd
Titel: Pensionär
E-post: christer.ronnlund@hotmail.com
Tel: 040- 8131664
Medlem i :

Viktiga politiska frågor