Janina Rönnberg

201

"Jag ställer upp första gången i kommunval i Lojo. Full med energi och iver att jobba för Lojo. Jag vill jobba för att Lojo ska vara en livskraftig, modern, jämställd och tvåspråkig kommun. - Ett tvåspråkigt Lojo är ett starkt Lojo - Ungdomarna ska ges en trygg och meningsfull framtid - Lojo stad ska stöda näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för företag."

- 35 år gammal
- Mamma till en tvåspråkig 8-åring
- Utbildad politcies magister (med huvudämnet nationalekonomi) från Åbo Akademi
- Lojobo sedan ca 5 år tillbaka
- Medlem i Lojo SFPs styrelse

Namn: Janina Rönnberg
Födelseår: 1985
Kommun: Lojo
Hemort: Lojo
Titel: Studie- o. projektsekreterare/koordinator
E-post: r_janina@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

- De svenska skolorna i Lojo centrum och Virkby ska behållas.
Den svenska skolstigen i Lojo ska bevaras och även vara tillgänlig för finskspråkiga.
- Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

- Lojo stad ska stöda näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för företag.
- De kommunala beslutsfattarna ska alltid beakta företagen i beslutsfattande. Välmående företag är a och o för en välmående kommun.
- I frågan om kommunal- och fastighetsskatten behöver vi en återhållsam skattepolitik där nivåerna inte blir för höga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Lojo ska erbjuda mångsidig kultur- och fritidsverksamhet till invånare i alla åldrar. Det ska finnas möjligheter till idrottsverksamhet i alla delar av Lojo.

Läs mer i vårt valprogram ›