Sixten Rönn

122

"För Jakobstad med omnejd"

Mitt namn är Sixten Rönn född i Purmo , flyttade till Jakobstad för ca: 58 år sen jag är gift med Margareta , är trebarnsfar samt 6 barnbarn.Pen
Hela mitt yrkesliv har jag utfört staden. Senaste var dragare för AJ TUOTTEET i Finland som då hade sitt landskontor i Jakobstad.
Mina intressen är att vistas vid sommarstugan i Soklot.
Jag har alltid varit intresserad av politik inom staden samt även av rikspolitik.

Namn: Sixten Rönn
Födelseår: 1948
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Pensionär
E-post: sixten.ronn@multi.fi
Tel: 050 5961011
Medlem i :

Viktiga politiska frågor