Micaela Röman

55

"Så bra som möjligt, för så många som möjligt."

Tvåbarnsmamma med äkta hälft och hund. Sibbobo sedan år 2006.
Obunden fullmäktigeledamot sedan år 2017, ordförande för social- och hälsovårdsutskottet och suppleant i finska utbildningssektionen.
Medlem i HNS fullmäktige.
Suppleant i nämnden för Borgå sjukvårdsdistrikt.

Namn: Micaela Röman
Födelseår: 1970
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Företagare
E-post: micaela.roman@sipoo.fi
www: https://www.feelisgood.fi/en/home/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det jag uppskattat mest i min roll som ordförande för social- och hälsovårdsutskottet är att vi spelar en central roll för varje kommuninvånare. Social- och hälsovården kommer med redan före födseln och lever med ända in i döden, därför är det viktigt att verksamheten fungerar, är rättvis och finns till också för dem som behöver stöd men inte alltid klarar av att be om det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Under den pågående och kraftiga inflyttningen till Sibbo är det viktigt att värna om det som är orsaken till att människor väljer att flytta hit - miljön, känslan av landsbygd och samhörigheten är något vi måste bevara. Inflyttningen är välkommen, vi måste ändå se till att alla verksamheter är resurserade på sätt som möter både de nya och "gamla" behov som uppstår och finns.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet och integration, allas rätt att vara delaktiga i ett samhälle oavsett kön, ålder och bakgrund är rättesnören för mig både privat och i mina förtroendeuppdrag.

Läs mer i vårt valprogram ›