Rolf Syrén

31

"EN man med många järn i elden,är engagerad,energisk,företagsam,resultatinriktad.MALAX LIGGER RÄTT ,malax skall vara en självständig kommun så länge skuldbördan och ekonomin tillåter."

Är gift med Susanne 2 fullvuxna barn Kenneth och Johanna. Har 30 års erfarenhet av olika föreningar,nämder,styrelser,syssloman och godemansuppdrag och 5 perioder i fullmäktige. Man hinner om man vill.

Namn: Rolf Syrén
Födelseår: 1954
Kommun: Malax
Hemort: Petalax
Titel: Jordbrukare,skogsbrukare.
E-post: rolfsyren@hotmail.com
Tel: 0400369224

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Vi behöver bygga nya hyresbostäder,grundrenovera dom gamla eller lägga ut dom till försäljning.Om batterifabriken kommer behöver vi ha hyresbostäder åt inflyttare i första hand så kan man senare om man trivs i kommunen köpa tomt och bygga på något av våra fina bostadsområden.Kommunalt vatten bör finnas om det är möjligt att förverkliga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Malax kommun måste börja sköta vägarna bättre.Detaljplanevägar skall beläggas senast när 50%av tomterna är bebyggda.Malax bör fortsätta sköta enskilda vägar om de uppfyller kriterierna. Alla bör ha rätt till farbar väg året om.I glesbygden betalar man samma fastighetsskatte % som i centrum fast man ej har asfalt och vägbelysning. Vi bör ha trafiksäkra vägar och gångbanor och där skolbarn rör sig bör finnas vägbelysning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Alla företagare bör stödas; primärnäringarna med jord och skogsbrukare,pälsfarmning,växthusföretag samt andra företag i olika brancher. Vi måste få nya företagsetableringar till kommunen vilket betyder arbetsplatser. Vi kan inte bara stå och se på när våra ungdomar när de är utbildade flyttar till andra orter där det finns jobb.

Läs mer i vårt valprogram ›