Margareta Rodas

60

"Jag vill jobba för en levande landsbygd. Korsholm vill jag se som en stark och självständig, livskraftig kommun där det finns arbetsplatser, inflyttning och framtidstro. En kommun där alla delcentran är lika viktiga oberoende av ålder. "

Margareta Rodas. F Villför
53 år
Född i Koskö, uppväxt i Kuni flyttat till Karkmo
3 Vuxna barn. Driver ett ekologiskt lantbruk med nötkreatur tillsammans med min familj. Sjukskötarutbildning. Intresserad av kommunpolitiken och samhället samt rikspolitiken.
Ställer upp för omval 3:e perioden.

Namn: Margareta Rodas
Födelseår: 1967
Kommun: Korsholm
Hemort: Karkmo Helsingby
Titel: Lantbrukare, Sjukskötare
E-post: margareta.rodas@netikka.fi
Tel: 0503421319
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

3:e sektorn. Och pensionärshemmens betydelse ett seniorvänligt samhälle även i de mindre byarna.
Och en fungerande infrastruktur för alla invånare där jämställdheten beaktas.
Invånare skall kunna ha möjlighet att bygga och bosätta sej vid sommarstugor som året runt boende.
Vägar och belysning
En kommun som tänker på klimatet.
Vi behöver bli mera ansvarstagande och inhandla närodlade och lokalproducerade produkter

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Daghemmen och en fungerade skola o tolerans mot mobbning. En skola där barnen kan vara trygga. 0 tolerans mot sexuella trakasserier.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi. Går inte att satsa och att bygga nytt om inte kommunens pengar räcker till. Kommunen ska inte gå in i projekt för att hjälpa privat personer. Att alla del centran behandlas likvärdigt.

Läs mer i vårt valprogram ›