Rita Lindholm-Wirtanen

35

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Rita Lindholm-Wirtanen
Födelseår: 1949
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg Tenala
Titel: Pensionerad sjukskötare.
E-post: rita.lindholmwirtanen@gmail.com