Riku Tuominen

76

"Det är viktigt att satsa på kultur- och hobbyverksamheten i vår stad, speciellt under dessa svåra tider."

Mitt namn är Riku Tuominen och jag är 29 år gammal. Jag jobbar för tillfället som verksamhetsledare på Informationscentret Luckan i Åbo. Jag är utbildad filosofie magister från kulturledarskapslinjen vid Åbo Akademi med musikvetenskap som huvudämne. Musik och skapande i alla former har alltid varit nära mitt hjärta, och jag ser det som en viktig sak att det finns hobbyer där barn och unga får uttrycka sig själv och spendera tid tillsammans med kompisar.

Under mitt dryga ett år på Luckan har jag bl.a. sammanställt flygblad och broschyrer med information om verksamhet för barn och unga i Åboregionen, samt ordnat evenemang tillsammans med flera olika samarbetsparter inom kulturbranschen. Det har gett mig en inblick i hur viktigt det är att det finns ett mångsidigt utbud av hobbyverksamhet, samt hur stor efterfrågan det finns för kultur för barn och unga. Kultur- och fritidssektorerna är illa ute under dessa utmanande tider, och det är viktigt att de inte glöms bort i Åbo.

För mig är det viktigt att unga har tillgång till en mångsidig hobbyverksamhet. På så sätt kan vi också motverka marginalisering av barn och ungdomar. Dessutom är det viktigt att utbudet finns både på finska och svenska.

Namn: Riku Tuominen
Födelseår: 1991
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Tf. verksamhetsledare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor