Riitta Lönnbäck

82

"Hälsa och välfärd skapas i vår vardag. "

Jag har växt upp i Tammerfors. Efter några år i Esbo och Riyadh flyttade jag med familjen till Pedersöre för över 30 år sedan. Jag är gift med Peter och är mamma till tre barn och farmor till tre härliga flickor. Under åren som Pedersörebo har jag blivit helt tvåspråkig.

Jag är fysioterapeut och magister i hälsovetenskaper med lång erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvården. Efter pensionering från överskötartjänsten i Social- och hälsovårdsverket har jag arbetat i familjens företag som konsult.

I det här livsskedet har jag både tid och vilja att påverka utvecklingen i min hemkommun. En hel del erfarenhet och kunskap har jag också hunnit samla på mig. Jag är rättvis och noggrann i beslutsfattande. Jag tycker att det är viktigt att se helheten och bedöma konsekvenserna av beslut på förhand.

Namn: Riitta Lönnbäck
Födelseår: 1954
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre, Forsby
Titel: Magister i hälsovetenskaper, överskötare (pensionerad)
E-post: riitta.lonnback@multi.fi
Tel: 0447230100

Viktiga politiska frågor