Camilla Ribacka

28

Jag arbetar som lektor i biovetenskaper vid Yrkeshögskolan Novia och är fil. dr. i biokemi.
Jag är nu inne på min andra period som ledamot i kommunfullmäktige och sitter även med i kommunstyrelsen, som I viceordförande och skulle gärna fortsätta vara med och forma vårt gemensamma, framtida Korsnäs.
Jag upplever att jag har en bra insikt i hur kommunalt beslutsfattande går till och har sett att man som förtroendevald konkret kan vara med och påverka vad som händer i kommunen.

Namn: Camilla Ribacka
Födelseår: 1973
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: fil.dr., lektor
E-post: camilla.ribacka@gmail.com
Tel: 0503731167
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Korsnäs är en underbar plats att bo på och jag hoppas att flera skall upptäcka detta och bestämma sig för att bosätta sig i Korsnäs. I kommunen finns lediga platser inom småbarnspedagogiken och fina byskolor som gärna tar emot flera elever. Kommunen har satsat på äldreomsorgen och bygger som bäst om det effektiverade serviceboendet Lärknäs. Det är nära till havet och naturen och samtidigt finns på rimligt pendlingsavstånd städerna Vasa och Närpes med universistet, högskolor och både nationell och internationell industri. Kommunen skall fortsätta satsa i både smått och stor på sådant som ger välmående åt kommunens invånare, i alla åldrar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Kommunen har satsat på infrastruktur runt bostadsområdet Bovägen i kyrkbyn och fina bostadstomter finns nu till salu, för ett lågt pris under kommunens bostadskampanj. Satsningen på att få inflyttare till kommunen borde nu fortsätta genom att säkerställa att det finns attraktiva tomter även i andra delar av kommunen, allt för att locka till mera inflyttning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Kommunen har medvetet gått in för att bibehålla de mindre byskolorna och satsar på kommunens barn genom att ge behövliga timresurser till undervisningen och genom att servera god och lokalproducerad skollunch, trots att detta ger en högre kostnad per elev jämfört med många andra kommuner. Satsningen på våra barn och unga skall fortsätta. De är kommunens framtid. Nu gäller det i nästa steg att se till att alla skolor i kommunen har samma förutsättningar att förverkliga läroplanen och få en bra arbetsmiljö i skolan genom att ha ändamålsenliga utrymmen.

Läs mer i vårt valprogram ›