Pertti Reinikainen

103

"Wasa Mellan-Finlands föregångare"

Jag är mycket intresserad av rengöring och miljöteknik och jag har haft turen att arbeta för att förbättra miljön genom att jobba i reningingsverk sektorn. Nu är jag pensionerad och en ivrig amatörfiskare.

Namn: Pertti Reinikainen
Födelseår: 1950
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Pensionär
Tel: 0405825400

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Vaasa har alltid varit en pionjär när det gäller att introducera nya idéer och ny teknik.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Skolan ska ha olika utbildning i entreprenörskap i olika stadier av ungdomars utveckling. Det finns mer än 280 000 företag i Finland, men endast 85 000 av dom är arbetsgivare. OBS. Således borde fler företag anställa människor. Alla som vill arbeta, bör få jobbet också

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

I Vasa finns alla förutsättningar för välbefinnande till hands. Den marina naturen är ren och nära, liksom de eleganta närliggande parkerna och strandområdena. Arkitekturen är utmärkt. Det kan ses av arkitekturen att staden har en bakgrund och utstrålar inflytande och historia. Långa traditioner förfina stater från städer till samhällen och människor. Låt oss inte låta överdriven effektivitet i nuvarande mening förstöra det som fortfarande har lyckats upprätthållas. Stadsstrukturen är mycket effektiv. Bostadsorten är vanligtvis en 5-30 minuters resa till jobbet samtidigt som du går till skolan och kvällshobbyerna. Infrastrukturen är i gott skick och fungerade perfekt. Små utmaningar inom kollektivtrafiken, men det är ett problem överallt utom i huvudstadsregionen. Daghem finns nära och har hög standard. Självförsörjning på jobbet är utmärkt. Vasa är en stad med optimal storlek, eller hur? Om gränserna ändras, vad kommer det att förändras?

Läs mer i vårt valprogram ›