Otso Reijonen

272

"En stark röst från unga åt alla."

Jag är Otso Reijonen, en 18-årig abiturient från Kallion lukio i Helsingfors. Jag ställer upp i kommunalval i min hemstad Borgå för det första gången. År 2017 blev jag invald till Borgå ungdomsfullmäktige, och året 2020 har jag fungerat som vice-ordförande, samt två år som en representant i finskspråkiga utbildningssektionen. På fritiden sysslar jag mycket med musik och kultur.

I Borgå måste vi lyssna noggrant på våra unga, eftersom de unga kommer att leva med de gjorda besluten för längst. Jag vill vara med och föra ungas röst inom beslutsfattandet i mitt hemstad.

Namn: Otso Reijonen
Födelseår: 2002
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Abiturient
E-post: otso.reijonen@gmail.com
Tel: +358 40 537 8153
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

I Finland får vi njuta av det bästa utbildningssystemet i världen. I Borgå måste man se till att alla har möjlighet att studera nära sitt hem i friska utrymmen.

Som en tvåspråkig kommun har Borgå såna möjligheter som många andra kommuner inte har. Vi ska ta nytta av dessa möjligheter och öka samarbetet mellan skolorna över språkgränserna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

I Borgå finns det otroligt goda förutsättningar för kultur och konst, men man fortfarande tar inte all nytta av det. Stadens lång historisk bakgrund skapar en ypperlig bas där man kan bygga en aktiv och levande kulturliv i Borgå

Kulturbranschen har drabbats hårt av coronapandemin och dessutom kräver fältet insatser för att kunna överleva. Genom att stöda kultur i Borgå gör vi oss attraktiva åt olika kulturaktörer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Samhället kräver att ungdomar gör allt yngre viktiga beslut gällande sitt framtid. Nuförtiden finns det en ideal av självstyrandehet som lätt belastar unga som har redan nu tillräckligt med stress. Vi får inte lämna ungdomarna ensam.

Genom att satsa på ungas välmående skapar vi en trygg väg genom studierna till vuxendom och arbetslivet. Vi behöver mera förebyggande stöd åt unga, samt lätt inkomst till lågtröskel tjänster i mental hälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›