Kristian Rehnström

615

"Ny energi i Vanda"

Jag är Kristian "Kalle" Rehnström och bor i Sjöskog, strax invid flygfältet. Min familj består av fru och våra tre barn, varav den yngsta bor med oss och går i gymnasiet. Vår hund ser till att jag rör på mig 2-3 gånger per dag.

Jag arbetar i energibranschen och är med i SFP:s fullmäktigegrupp som första suppleant. Under den gångna fullmäktigeperioden har jag jobbat i Undervisningsnämnden och varit ordförande i dess svenska sektion. Som styrelsemedlem i HRT har jag också varit mycket engagerad i kollektivtrafiken i hela regionen.

Jag fortsätter gärna att arbeta för Vandaborna och hoppas på din röst.

Namn: Kristian Rehnström
Födelseår: 1968
Kommun: Vanda
Hemort: Sjöskog
Titel: Diplomingenjör
E-post: kristian@rehnstrom.fi
Tel: 050 453 4271
www: http://www.rehnstrom.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

För att ha råd med god service måste vi se till att Vandas ekonomi hålls i skick. I och med coronan har staden skuldsatts under det senaste året. För att få ekonomin på fötter igen, behöver vi få arbetsplatserna tillbaka. Det skall vara lätt att flytta ett företag till Vanda eller att grunda ett nytt.

Vanda är en knutpunkt i det finländska näringslivet och landets enda internationella flygplats finns här. Vi måste se till att dess verksamhetsförutsättningar är goda då ekonomin på nytt vaknar upp efter sin corona-dvala.

Vandas skatteprocent kan inte vara högre än i resten av huvudstadsregionen. En skattehöjning är inte ett alternativ. Vi skall vara attraktiva som hemort och locka till oss nya innevånare. Därför måste vi vara noga med våra utgifter, producera tjänster både själv och i samråd med privata aktörer. För en del service kan man uppbära en skälig självrisk, en del service skall vara helt gratis.

Stadens bolag skall uppnå sina strategiska och ekonomiska målsättningar och ge mervärde åt staden. Om inte, kan man utreda en försäljning av bolaget. Stadens nytta av ägandet i Vantti kan diskuteras. Bolaget producerar mat- och städservice till många skolor, dagisar och andra inrättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Klimat och miljö påverkas av våra dagliga val. Vi bor i hus som använder energi, både el och värme. Var och en kan påverka hur vår elektricitet produceras genom att välja leverantör. Staden energibolag kommer att frångå de fossila bränslena. Tillsvidare ser det lovande ut.

Vi rör varje dag på oss, till skolan, till jobbet, till butiken. I en stad, är en fungerande kollektivtrafik viktig och den minskar på utsläpp och trängsel. Tågen är redan eldrivna och bussarna kommer att bli det. Hållplatserna skall vara ljusa och skydda för väder och vind. Då blir kollektivtrafiken trivsammare.

Vandaspåran är under utredning. Beslut om byggande tas inom de fyra kommande åren. Vi har inte råd att överinvestera. Om investeringen inte är realistisk, kan den skjutas fram eller skippas. Vi får se.

Vi klarar oss ändå inte utan bilar. Staden skall i planläggningen se till att vi får flera laddningsstationer för elbilar. Bilar måste också kunna parkera någonstans, något som planläggningen skall minnas.

Fast Vanda är en stad, finns naturen och miljön nära. Det är viktigt för oss mänskor. Vi måste kunna röra oss ute och ha nära till olika sporthallar eller konditionsbanor. Om dessa finns nära, behöver vi varken buss eller bil. Närservice är viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

För att den bästa skolan skall fungera, behöver vi bra dagisar som ger en trygg småbarnspedagogisk utbildning. Dagisarna skall vara lätta att nå och jag utgår från att det nuvarande dagisnätet med både kommunala och privata enheter fortsätter. En stabil personal är A och O som ökar barnens trygghetskänsla.

Vi får ett nytt svenskt rum i Mårtensdal, då skolans nybygge startar i år och blir färdigt 2023. Då flyttar också daghemmet Timotej och annan service in i samma byggnad. Skolnätet behöver moderna och friska utrymmen och tillräckligt med motiverade lärare och övrig personal. Eftermiddagshobbyn skall också kunna ordnas på samma ställe.

Högstadiet har en viktig uppgift att samla stadens alla ungdomar och förbereda dem inför vuxenlivet och sin kommande utbildning på andra stadiet. Tillräckligt mångsidig valfrihet behövs och många goda upplevelser. Efter högstadiet erbjuder staden både gymnasieutbildning i Helsinge eller yrkesutbildning i Prakticum i Helsingfors. Och visst har de unga alla andra möjligheter också. Den basen vill vi ge i högstadiet.

Läs mer i vårt valprogram ›