Rea-Susan Isotupa

70

"Välmående för alla i Kyrkslätt! Hyvinvointia kaikille Kirkkonummella! Well-being for everyone in Kirkkonummi!"

Jag är en 45-årig yrkeslärare från Bredberget.
I min familj hörs man och fyra barn, varav två redan är myndig.
Jag flyttade till Kirkkonummi 1996.
För mig är det viktigt att vara ute i naturen.
Att öka barns och ungdomars välbefinnande och ta itu med problem tidigt är av största vikt i denna coronasituation.
För min del vill jag ha en inverkan på välbefinnandet för lokalbefolkningen i alla åldrar.

Olen 45-vuotias ammatillisten aineiden opettaja Laajakalliosta. Perheeseeni kuuluvat mies ja neljä lasta, joista kaksi on jo täysi-ikäisiä.
Kirkkonummelle muutin vuonna 1996.
Luonnossa liikkuminen on minulle tärkeää.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja varhainen ongelmiin puuttuminen on tässä koronatilanteessa ensiarvoisen tärkeää.
Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointiin.

I'm 45 years old vocational teacher from Laajakallio. My family includes husband and four children (2 of whom adults).
I moved to Kirkkonummi 1996. Being in nature is very important to me.
Increasing the well-being of children and young people and tackling problems early is paramount in this Corona situation.
For my part, I want to have an impact on the well-being of local residents of all ages.

Namn: Rea-Susan Isotupa
Födelseår: 1975
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Laajakallio/Bredberget
Titel: Opettaja/Lärare

Viktiga politiska frågor

Gymnasium och yrkesutbildning

Välmående studerande behöver trygg och ren inlärningsmiljö.

Hyvinvoivat opiskelijat tarvitsevat turvallisen ja puhtaan oppimisympäristön.

Läs mer i vårt valprogram ›