Jan Ray

15

"Folk trivs i en välskött kommun."

Jag bor på Vikarholmen i Larsmo med min fru och två katter, vi har också fyra vuxna döttrar och två barnbarn som bor runt om i Finland. Jag har varit aktivt med i politiken den senaste mandatperioden som ordinarie i Jakobstads social och hälsovårdsnämnds personalsektion, Österbottens Avfallsnämnd, Vasa Sjukvårdsdistrikts revisionsnämnd, Larsmo revisionsnämnd och nu senast ny styrelsemedlem i Vasa sjukvårdsdistrikt/Österbottens Välfärdsområde. Ersättare i Social och hälsovårdsnämnden, Österbottens landskaps styrelse. För partiet är jag vice ordförande i Larsmo lokalavdelning, sitter i Österbottens kretsstyrelse och partifullmäktige.

Namn: Jan Ray
Födelseår: 1958
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Försäljare
E-post: jan.ray@larsmo.fi
Tel: 0400-620298

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

När vi blir äldre skall det finnas boende alternativ i kommunen för alla behov, från hemmaboende med fungerande hemvård, lägenheter med nära till service och platser på effektiverat serviceboende.

Läs mer i vårt valprogram ›