Rasha Rahmoun

37

"Jag ser fram emot att göra mitt bästa för mitt andra land, Finland, och min andra stad, Nykarleby "

Rasha Rahmoun 36 år. Jag kommer från Damaskus – Syrien, jag har bott med min familj i Finland i 5 år. Jag är en stolt mamma till två underbara pojkar Yazan 8 år och Zain 5 år.
I mitt hemland har jag avlagt akademisk kandidatexamen i ekonomi / avdelningen redovisning, vid Damaskus universitet.
I Finland har jag deltagit i fortbildning för högskoleutbildade inom företagsekonomi på Centria.
Nu jobbar jag i Kristliga folkhögskolan i Nykarleby (Kredu) som kanslist.
Kredu är en arbetsplats som motiverar mig till utveckling.

Idag ställer jag upp i kommunalvalet för i första hand att jag vill genom min närvaro som kandidat bland ärade kandidater för kommunalvalet 2021 säga stor tack till Finland och till den underbara stad Nykarleby, som gav oss som invandrare mycket stöd och gav oss ett nytt hopp och kärlek till livet, sen till vänner och alla vänliga invånare, som gör att vi känner att vi bor inom stor familj.
I andra hand ser jag främst fram emot att arbeta för en djupare förståelse av det finska samhället, vilket i sin tur hjälper oss att samexistera optimalt i vårt stad Nykarleby , och sedan försöka påverka det positivt i samhället genom utbyte av kulturer och erfarenheter och hand i hand för att bygga en framgångsrik framtid för vår ideal stad Nykarleby.

Namn: Rasha Rahmoun
Födelseår: 1985
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: Kanslist I Kristliga folkhögskolan i Nykarleby (Kredu)
E-post: rashayazan8511@gmail.com
Tel: 0465339779

Viktiga politiska frågor