Axel Rantanen

64

"Kulturen och välbefinnande - satsa och utveckla mångsidig kulturverksamhet i Åbo."

Hej,
Mitt namn är Axel, och jag är 21 år gammal. Jag studerar folkrätt på samhällsvetenskapliga linjen vid Åbo Akademi. Mitt största intresse är musik, och har ända sedan tidig ålder varit en aktiv musiker. Jag började i musikinstitutet Arkipelag i Pargas och efter det har det bara gått framåt, har med en grupp vänner haft otaliga musikprojekt och under studietiden har jag blivit introducerad och även medverkande i kulturområden på Åbo Akademi. Ibland mera aktiv och ibland mindre, men oavsett så har musik varit en central del av mitt liv.

Min politik baseras på att satsa, utveckla och främja kulturverksamheten i Åbo. Kulturverksamhet är alltid någonting man kan arbeta för och utveckla. Jag anser att Åbo ska ha en blomstrande och mångsidig kulturverksamhet. Allt från konst, teater och musik till arkitektur, mat, sport och språk. Orsaken till att kulturen är så viktig är för att det främjar välbefinnande och välmåendet av människor. Genom att satsa på mångsidig kulturverksamhet finns det någonting för alla personer att ta del av. Konkret kan man säga att det behöver finnas lokaler för verksamhet i alla kulturområden, bl.a. bandlokaler. Målet är också att ge människor i alla åldrar en möjlighet att utvecklas inom det kulturområdet de vill och uppnå deras mål och ambitioner att bli musiker, konstnär, skådespelare etc.

Namn: Axel Rantanen
Födelseår: 1999
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
E-post: axelspolitik@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kultur

Min politik baseras på att satsa, utveckla och främja kulturverksamheten i Åbo. Kulturverksamhet är alltid någonting man kan arbeta för och utveckla. Jag anser att Åbo ska ha en blomstrande och mångsidig kulturverksamhet. Allt från konst, teater och musik till arkitektur, mat, sport och språk. Orsaken till att kulturen är så viktig är för att det främjar välbefinnande och välmåendet av människor. Genom att satsa på mångsidig kulturverksamhet finns det någonting för alla personer att ta del av. Konkret kan man säga att det behöver finnas lokaler för verksamhet i alla kulturområden, bl.a. bandlokaler. Målet är också att ge människor i alla åldrar en möjlighet att utvecklas inom det kulturområdet de vill och uppnå deras mål och ambitioner att bli musiker, konstnär, skådespelare etc.

Läs mer i vårt valprogram ›