Pia-Paulina Rannikko

614

"Ekologiska val, jämlik sjukvård & utbildning av hög kvalitet lättillgängligt, samt en fungerande integrering behövs för ett välmående Vanda!"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Pia-Paulina Rannikko
Födelseår: 1978
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Lärare
E-post: pia.rannikko@vantaa.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Integration

Vandas befolkningsmängd ökar snabbt.
Över en femtedel av Vandas befolkning har utländsk bakgrund. Om 15 år förväntas andelen ha ökat till ungefär en tredjedel.
Det är en stor mängd nya invånare som skall hitta sin plats i vår stad. Vanda är föregångare i Finland med att integrera sin invånare, men det behövs fortsatta insatser (särskilt t.ex. på undervisningen i S2-språket) för att vi tillsammans skall bygga upp ett välmående Vanda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Mängden marginaliserade ungdomar i samhället har ökat och den pågående epidemin har ytterligare förvärrat situationen. Köerna till t.ex. Nuppi är minst tre månader långa just nu. Läget är inte hållbart.
Vi behöver en större satsning på att hjälpa ungdomar som mår dåligt i ett möjligast tidigt skede.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vårt jordklot mår dåligt eftersom människan konsumerat, smutsat ner och förstört. Det är allas ansvar, även Vanda stads, att ställa balansen i naturen till rätta. Vi kan tillsammans hjälpas åt att dra vårt strå till stacken.

Läs mer i vårt valprogram ›