Pentti Rajala

25

Jag är 72 år, pensionerad jordbrukare.

Namn: Pentti Rajala
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Pensionerad jordbrukare