Henrik Räihä

640

"Brännande klimathot, det jobbar vi emot. Mobbning och hat måste bort från vårt skolklimat. Esbos kulturklimat ska vara adekvat. Gott företagsklimat ger goda resultat. Tycker, Din kommunalvalskandidat "

Jag är en år 2012 pensionerad jurist, som bor med min fru Sussy i ett frontmannahus i Södra Alberga. Under vår och sommar brukar jag sköta tomten och trädgården i Esbo varvat med stugliv i Raseborg. Till mina intresssen hör bär- och svampplockning, jakt, fiske och styrelseuppdrag i diverse föreningar. Jag har fyra barn, en måg och tre svärdöttrar samt tolv barnbarn. Genom att umgås med dem har jag möjlighet att på något sätt hålla koll på vad som händer i arbetslivet och i skolan av idag.
Ända sedan det dramatiska året 1956 (storstrejk i Finland och uppror i Ungern) har jag följt med både internationell och nationell politik. I yrkeslivet jobbade jag som statstjänsteman på UM, HIM och ANM med handelspolitik i Helsingfors och Bryssel. Under mina 17 år som jurist i näringslivets organisationer sysslade jag med närings- och skattelagstiftning. Kommunalpolitiken kom in i bilden efter min pensionering år 2012, då jag ställde upp i kommunalvalet i Esbo som obunden kandidat på SFP:s lista. Jag inte heller nu medlem i SFP, men partiets socialliberala linje ligger nära mina egna värderingar.

Obunden  
Namn: Henrik Räihä
Födelseår: 1945
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: vicehäradshövding. pensionär
E-post: henrik.raiha@hotmail.com
Tel: 0503202220

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Klimatkrisen måste övervinnas. Som en progressiv och relativt välmående stad har Esbo goda förutsättningar att fungera som föregångare när det gäller att minska koldioxidavtrycket.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Esbo har under de senaste 20 åren vuxit snabbt och staden har därför varit tvungen att investera massivt i ny infrastruktur. Tack vare detta fungerar boende, trafik och andra samhällsfunktioner relativt bra i Esbo, men samtidigt har stadens skuldbörda stigit i oroväckande takt. För att råda bot på detta problem behöver vi ekonomisk tillväxt och den kan bara skapas om vårt näringsliv växer, diversifieras och internationaliseras. På denna punkt är Helsingfors och Vanda våra värsta konkurrenter, men trots det lönar det sig för oss att samarbeta med dem för att skapa ett ekonomiskt konglomerat som är tillräckligt stort för att locka både inhemska och utländska företag till vår region.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Vi har redan under ett antal år sett negativa förändringar i de ungas välmående och coronakrisen har ytterligare förvärrat situationen. Vi måste nu verkligen börja göra något åt saken! Vi bör skapa fler utrymmen där ungdomarna kan syssla med sina fritidsintressen och umgås med varandra. Skollärarna bör få utbildning i hur man förebygger mobbning och fullmakter att skrida till åtgärder för att hindra mobbning i skolan. Ungdomar med mentala problem måste snabbare få experthjälp.

Läs mer i vårt valprogram ›